ONTWERP

OOK is een ontwerpstudio die sociaal betekenisvolle, duidelijk leesbare en gezonde leefomgevingen ontwerpt. Wij willen menselijk, ingebedde gebouwen en interieurs toevoegen aan de wereld, waar mensen zich thuis voelen en elkaar kunnen ontmoeten.

Wij zijn van mening dat het ontwerp begint bij de kenmerken van een plek en de ligging van WEST. is bijzonder te noemen. Direct gelegen aan een watergang en het toekomstig westelijk park maken het tot een hoogwaardige locatie met ruimte en uitzicht. Wonen aan het water is het centrale thema. Het plan staat dan ook met de voeten in het water.

Om een duidelijk en krachtig beeld neer te zetten op deze zichtlocatie is er gekozen voor een sterke architectonische verwantschap tussen het appartementengebouw en de grondgebonden woningen, vergelijkbaar met schaakstukken van een schaakspel. Echter door in beginsel te kiezen voor een diversiteit aan woningtype en te spelen met de positionering, massaopbouw en gevelcompositie ontstaan er wel unieke woningen elke met een eigen karakter. Het betreft dus een ruimtelijke eenheid met een éénduidige vormgeving, waarbij het appartementenblok het zwaartepunt vormt en de meest zuidelijk woning als het sluitstuk van de reeks dient.

Er is veel aandacht besteedt aan de buitenruimte en de relatie met de omgeving, specifi ek het water. Door hoogteverschillen te maken in het terrein ontstaan er naast een tuin ook verlaagde terrassen aan het water met aanlegsteigers. Voor de appartmenten geldt dat er een grote diversiteit is aan buitenruimte afhankelijk van het uitzicht, oriëntatie en plek in het gebouw. De hoofdentree is specifiek vormgegeven en met de grote pui makelijk te herkennen. Het vormt samen met de centraal gelegen trappenhuis het hart van het gebouw.

De erfafscheidingen zijn zorgvuldig vormgegeven, bestaande uit metselwerk garages of plantenbakken, hagen of houten tuinpoorten. Er ontstaat zo een zachte overgang naar de straat, waarmee er aansluiting wordt gevonden met de voortuinen van achtergelegen woningen.

De uitstraling van het gebouw is robuust en solide. Dit wordt versterkt door het veelvuldig gebruik van metselwerk. Er wordt specifiek voor het plan een aantal ornamenten ontworpen in de vorm van spuwers, aanlegringen en huisnummers.

 

 

OOK architecten

DUURZAAM WONEN

In Laakse Tuinen wordt duurzaam gebouwd. Dit draagt bij aan de doelstelling van Amersfoort om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn.

Om deze doelstelling te bereiken worden alle woningen voorzien van warmtepompen. De appartementen worden voorzien van een lucht-water warmtepomp. Deze onttrekt warmte aan de buitenlucht door middel van een collectieve buitenunit om hiermee het appartement te verwarmen. De grondgebonden woningen worden voorzien van een water-water warmtepomp. Deze onttrekt warmte uit de grond om hiermee het huis te verwarmen. De buitenlucht of aarde is hiermee de onuitputbare energiebron

Om hiernaast een zo goed mogelijk comfort te garanderen wordt de woningen voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. Vloerverwarming geeft een comfortabel klimaat en een vrijheid bij de inrichting van uw woning. De warmtepomp verzorgt naast het verwarmen en koelen van de woning tevens voor de opwarming van het boilervat welke ervoor zorgdraagt dat u voldoende warm tapwater heeft.
In alle woningen wordt mechanische ventilatie toegepast met warmteterugwinning. De warmte uit de afgevoerde lucht wordt weer gebruikt om de vervolgens de frisse lucht mee op te warmen. Op deze manier is het warmteverlies van de woningen tot een minimum beperkt en zijn het energetisch zeer goed

presterende woningen. De woningen worden hiernaast voorzien van PV-panelen. Hiermee wekt u het gehele jaar door energie op, wat enerzijds het duurzame gevoel geeft, en anderzijds scheelt het in uw portemonnee. Duurzaam wonen kenmerkt zich niet alleen door het energetisch niveau, maar ook het esthetisch en tijdloos ontwerp versterkt de levensduur van de woningen. Door de juiste keuzes uit verschillende materialen, optimale indelingen en een juiste verhouding tussen een open en een dichte gevel is er een tijdloos ontwerp gemaakt, die de komende eeuw zijn waarde zal behouden. De woningen zijn helemaal klaar voor de toekomst.

De woningen zijn erg energiezuinig, zijn compact en hebben een hoog aandeel in duurzame opgewekt energie. Door de toepassing van duurzame materialen, goede isolatie, mechanische ventilatie met warmteterugwinning en een warmtepomp is het aandeel hernieuwbare energie hoog.

Niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. U bespaart namelijk fl ink op uw vaste lasten. Als u dan ook nog eens kiest voor energiezuinige apparaten en mindert in het gebruik ervan, beperk u uw energienota tot het minimum. Zo kun u met een zeker gevoel de toekomst in en draagt u een steentje bij aan een duurzamere wereld.